Politika e kthimit

politikat%20e%20kthimit.png?158953443195

Politikat dhe proçedurat e kthimit të pajisjeve

Për të gjitha produktet apo pajisjet e blera në WWW.OAZ.AL , në raste të veçanta kur konstatohen probleme, që vijnë si pasojë e defekteve të fabrikës mund të bëhet kthimi dhe ndërrimi i pajisjes:

1. Brenda 72 orëve nga momenti i blerjes për difekt fabrike.

2. Pas 30 ditësh, nga momenti i sjelljes në servis, nëse nuk riparohet.

3. Nëse pajisja shfaq të njëjtin difekt 3 herë brenda afatit të garancisë së pajisjes.