TELEVIZOR  48 " LG LV340C

OAZ
TV2

68,000 Lekë


  • Ekrani i Mireseardhjes
  • Modaliteti i Shfaqjes Publike
  • WOL (Wake on LAN)
  • Riprodhimi automatik i USB +


+
  • Ekrani i Mireseardhjes

Shfaqni një mesazh të personalizuar përshëndetës me emrin / logon e biznesit tuaj në televizor kur është ndezur.

  • Modaliteti i Shfaqjes Publike

Nga zgjedhja e kanalit drejt nivelit të volumit, mund të kontrolloni cilësimet e televizorit në zonat publike. Modaliteti i Shfaqjes Publike gjithashtu ju mundëson që të rivendosni parametrat e parazgjedhjes, siç kërkohet, në TV.

  • WOL (Wake on LAN)

WOL (Wake on LAN) ju ndihmon të aktivizoni në distancë televizorët në internet. Lidhni televizorët dhe një PC në të njëjtin rrjet, dhe dërgoni programin Magic Packet në adresat MAC të televizorëve të regjistruar. Pastaj, ajo do të zgjojë televizorët nëpërmjet portës LAN.

  • Riprodhimi automatik i USB +

Krijo një listë dëgjimi sipas zgjedhjes suaj (video, muzikë dhe / ose imazhe) nëpërmjet USB Auto Playback +. Ruajeni në një pajisje kujtese USB dhe pastaj thjesht lidhni pajisjen e kujtesës USB me televizorin për të transmetuar vazhdimisht listën tuaj.

Informacione

Produktet e Fundit