Kolle Ak- 1000 gri

OAZ
Ne Stok
A4537

2

  • Thase 25kg
+
  • Koll për pllaka me bazë çimento.
  • Ngjitje pllakash qeramike në mur ose dysheme në sipërfaqe prej betoni, mur tulle, suva etj.
  • Prodhohet me m,aterial kuarci dhe ka një hapje të mrekullueshme dhe ngjit shumë mirë në sipërfaqe.
  • Konsumi: 3-5 kg/m2Informacione

Produktet e Fundit