Grafiato 2

OAZ
Ne Stok
A5126

7

  • Thase 25kg
+
  • Ky produkt është Extra Akrilik dhe i papërshkueshëm nga uji.
  • Me bazë çimento dhe përmbajtje rrëshire dhe material granular si kokrriza që i japin dekoracion sipërfaqes së suvasë.
  • Prodhohet në dy përmasa: 2.0mm dhe 3.0mm.
  • Konsumi: 5-7 kg/m²

Informacione

Produktet e Fundit