Fino Extra Bardhe

OAZ
Ne Stok
A4544

3

  • Thase 25kg
+
  • Fino e bardhë prodhohet më rërë kuarc dhe është një material i thatë i gatshëm për tu përzier me ujë.
  • Punohet lehtë, hapet shumë mirë dhe ka një cilësi shumë të lartë dhe përdoret për mjedise të bëndshme dhe të jashtme, është rezistente ndaj lagështisë dhe sipërfaqja e suvasë behet e lëmuar dhe e gatshme për të kaluar lyerjen me bojë.
  • Konsumi: 5-8 m2


Informacione

Produktet e Fundit